Uw transitievergoeding: het belang van een zorgvuldige berekening!

Op internet zijn er tientallen websites waarop je snel de hoogte kan berekenen van je transitievergoeding. Maar let op: die berekeningen zijn lang niet altijd juist en dat kan voor vervelende verrassingen zorgen. Die berekeningen kunnen vaak ook niet juist zijn omdat er onvoldoende informatie wordt opgevraagd om een goede berekening te kunnen maken.

Lees verder

Transitievergoeding lager bij naderend pensioen? Nee!

Een zieke werknemer heeft ook recht op een transitievergoeding bij een naderend pensioen, zelfs als de vergoeding daarmee hoger uitvalt dan de financiële schade.

Eind vorig jaar deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak over het recht op een transitievergoeding na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid, waarbij de werknemer tegen de pensioengerechtigde leeftijd ‘aan zat’.

De situatie was als volgt: een leerkracht op een basisschool was langdurig arbeidsongeschikt. Eerst gedeeltelijk en later volledig. Na de eerste twee jaar ziekte ontving de werknemer naast zijn gedeeltelijke salaris een uitkering op grond van de WIA die zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid compenseerde. Een half jaar later viel de werknemer alsnog volledig uit en werd deze gedeeltelijke uitkering omgezet in een permanente (en volledige) arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA). De werkgever vraagt vervolgens het UWV om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst en krijgt die toestemming ook. Nadat de arbeidsovereenkomst is opgezegd, start de werknemer een procedure omdat hij aanspraak denkt te hebben op een transitievergoeding.

Lees verder

Gedwongen om minder te gaan werken door bv ziekte? Recht op een transitievergoeding!

Langdurig ziek zijn heeft grote impact op je leven, al helemaal als je daardoor minder moet gaan werken. Weliswaar heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (officieel: een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)) maar na twee jaar ziekte mag de arbeidsovereenkomst (deels) beëindigd worden door een werkgever. Tot nu toe kreeg een werknemer dan ‘gewoon’ minder salaris, en dat was het.

Maar vanaf nu niet meer. De Hoge Raad heeft 14 september 2018 een uitspraak gedaan waarin geoordeeld is dat wanneer een werknemer minder gaat werken als gevolg van bv een ziekte of bedrijfseconomische redenen, dat in feite een gedeeltelijk ontslag is waar – dus – een transitievergoeding (een ontslagvergoeding) tegenover moet staan.

Lees verder

Rechtsbijstand of een advocaat?

Met het recht aan jouw kant…

Zijn rechtsbijstandverzekeringen wel echt nodig? In deze tijd, waarin door de verregaande individualisering mensen er steeds vaker alleen voor komen te staan, lijkt dit een overbodige vraag. Toch is zo’n verzekering bepaald geen garantie dat je ook in het gelijk wordt gesteld als je meent daar recht op te hebben.

Lees verder