Gedwongen om minder te gaan werken door bv ziekte? Recht op een transitievergoeding!

Langdurig ziek zijn heeft grote impact op je leven, al helemaal als je daardoor minder moet gaan werken. Weliswaar heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (officieel: een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)) maar na twee jaar ziekte mag de arbeidsovereenkomst (deels) beëindigd worden door een werkgever. Tot nu toe kreeg een werknemer dan ‘gewoon’ minder salaris, en dat was het.

Maar vanaf nu niet meer. De Hoge Raad heeft 14 september 2018 een uitspraak gedaan waarin geoordeeld is dat wanneer een werknemer minder gaat werken als gevolg van bv een ziekte of bedrijfseconomische redenen, dat in feite een gedeeltelijk ontslag is waar – dus – een transitievergoeding (een ontslagvergoeding) tegenover moet staan.

In deze uitspraak ging het om een onderwijzeres waarvan als gevolg van twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst werd gehalveerd qua uren. De werkgever betoogde hier dat het niet om een opzegging of beëindiging van de arbeidsovereenkomst ging, maar ‘slechts’ om een aanpassing van de arbeidsovereenkomst en dat er daarom dus ook geen vergoeding verschuldigd was. De Hoge Raad oordeelde anders.

Volgens de Hoge Raad voorziet de wettelijke regeling weliswaar niet in een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst maar moet de mogelijkheid van gedeeltelijk ontslag, met daaraan gekoppeld de aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding, toch worden aanvaard voor het bijzondere geval dat – door omstandigheden gedwongen – wordt overgegaan tot een substantiële (meer dan 20 %) en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer.

De werkgever betoogde nog dat een transitievergoeding bedoeld is om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken en dat daarvan in dit geval geen sprake was. Daarom zou geen transitievergoeding verschuldigd zijn. De Hoge Raad bevestigt dat dat het doel is van de transitievergoeding, maar geeft aan dat de transitievergoeding ook bedoeld is als compensatie voor (de gevolgen van) het ontslag. Als een schadevergoeding dus.

Wilt u weten of u ook recht heeft op een (gedeeltelijke) transitievergoeding?
Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie!