Rechtsbijstand of een advocaat?

Met het recht aan jouw kant…

Zijn rechtsbijstandverzekeringen wel echt nodig? In deze tijd, waarin door de verregaande individualisering mensen er steeds vaker alleen voor komen te staan, lijkt dit een overbodige vraag. Toch is zo’n verzekering bepaald geen garantie dat je ook in het gelijk wordt gesteld als je meent daar recht op te hebben.

Rechtsbijstandverzekeringen zijn er in allerlei soorten en maten. Een rechtsbijstandsverzekering is een overeenkomst met een verzekeringsmaatschappij, waarin die maatschappij onder vele voorwaarden, waaronder een aantal uitsluitingen, de verzekeringnemer bijstaat in het rechtsverkeer. Die voorwaarden staan bekend als “de kleine lettertjes” van de polis. Algemeen gesteld, is het een verzekering van ondersteuning door advocaten of juristen bij geschillen. Maar in de praktijk zijn het meestal geen advocaten maar voornamelijk juridisch geschoolde medewerkers die de zaken behandelen.

Vroeger werd door de verzekeringsadviseur zo’n verzekering vooral verkocht in combinatie met autoverzekeringen. Door het toegenomen claimbewustzijn in de richting van het Amerikaans recht en het verder afnemen van de door de overheid gefinancierde rechtshulp, ziet de burger zich tegenwoordig steeds meer genoodzaakt zich met rechtsbijstand te verzekeren. De meeste verzekeraars bieden dergelijke hulp aan voor zowel personen als voor bedrijven. Een rechtsbijstandverzekeraar kan over het algemeen dekking verlenen tegen nagenoeg alle geschillen die de verzekerde overkomt. Het is ook mogelijk dat er bepaalde geschillen wel, en andere niet worden verzekerd. De verzekeringnemer kan dan kiezen of hij (bijvoorbeeld) arbeidsgeschillen mee wil laten verzekeren.

In deze sterk geliberaliseerde tijd met toenemende onzekerheden, niet in de laatste plaats ook op de arbeidsmarkt, lijkt een rechtsbijstandverzekering geen overbodige luxe. Toch, als je er noodgedwongen mee te maken krijgt, blijkt vaak dat zo’n verzekeringsmaatschappij weinig voor je kan doen. Meestal zijn de goedwillende juridisch medewerkers niet opgewassen tegen de gespecialiseerde advocaten van de tegenpartij. Niet vreemd dus, dat de medewerkers van een rechtsbijstandverzekering proberen zo snel mogelijk tot een vergelijk tussen de partijen te komen. Op die manier worden bovendien ook interne “targets” gehaald, de sympathieke rol van “bemiddelaar” ten spijt…

Dus, zelfs als niet meteen een conflict dreigt, neem dan toch al een (gespecialiseerd) advocaat in de arm. Dit geldt zowel voor de werknemer als voor de werkgever. In eerste instantie lijkt dit een kostbare zaak, maar een advocaat is hoog gekwalificeerd en haalt wel voor jou alles uit de kast, en met het recht aan jouw kant levert dat zeker genoegdoening op, materieel en ook persoonlijk. Immers, waar onrecht heerst, kunnen en moeten de geldende rechten en wetten worden toegepast, of je nu verzekerd bent of niet!