Transitievergoeding lager bij naderend pensioen? Nee!

Een zieke werknemer heeft ook recht op een transitievergoeding bij een naderend pensioen, zelfs als de vergoeding daarmee hoger uitvalt dan de financiële schade.

Eind vorig jaar deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak over het recht op een transitievergoeding na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid, waarbij de werknemer tegen de pensioengerechtigde leeftijd ‘aan zat’.

De situatie was als volgt: een leerkracht op een basisschool was langdurig arbeidsongeschikt. Eerst gedeeltelijk en later volledig. Na de eerste twee jaar ziekte ontving de werknemer naast zijn gedeeltelijke salaris een uitkering op grond van de WIA die zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid compenseerde. Een half jaar later viel de werknemer alsnog volledig uit en werd deze gedeeltelijke uitkering omgezet in een permanente (en volledige) arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA). De werkgever vraagt vervolgens het UWV om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst en krijgt die toestemming ook. Nadat de arbeidsovereenkomst is opgezegd, start de werknemer een procedure omdat hij aanspraak denkt te hebben op een transitievergoeding.

Lees verder