Rechtsbijstand of een advocaat?

Met het recht aan jouw kant…

Zijn rechtsbijstandverzekeringen wel echt nodig? In deze tijd, waarin door de verregaande individualisering mensen er steeds vaker alleen voor komen te staan, lijkt dit een overbodige vraag. Toch is zo’n verzekering bepaald geen garantie dat je ook in het gelijk wordt gesteld als je meent daar recht op te hebben.

Lees verder