Gedwongen om minder te gaan werken door bv ziekte? Recht op een transitievergoeding!

Langdurig ziek zijn heeft grote impact op je leven, al helemaal als je daardoor minder moet gaan werken. Weliswaar heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (officieel: een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)) maar na twee jaar ziekte mag de arbeidsovereenkomst (deels) beëindigd worden door een werkgever. Tot nu toe kreeg een werknemer dan ‘gewoon’ minder salaris, en dat was het.

Maar vanaf nu niet meer. De Hoge Raad heeft 14 september 2018 een uitspraak gedaan waarin geoordeeld is dat wanneer een werknemer minder gaat werken als gevolg van bv een ziekte of bedrijfseconomische redenen, dat in feite een gedeeltelijk ontslag is waar – dus – een transitievergoeding (een ontslagvergoeding) tegenover moet staan.

Lees verder