Tips bij de vso

Moet uw werkgever reorganiseren wegens de coronacrisis? Laat u dan als werknemer goed adviseren. Bij een reorganisatie en/of collectief ontslag is meestal sprake van een sociaal plan. Hierin worden de rechten en plichten voor de werknemer nader vastgelegd en de nadelige gevolgen van het ontslag zoveel mogelijk beperkt.

Heeft het dan nog zin om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een advocaat?

Jazeker! Bij een reorganisatie en/of collectief ontslag worden vaak meerdere werknemers tegelijkertijd en binnen een korte termijn ontslagen. Dit brengt niet alleen veel stress mee voor u als werknemer maar ook voor de afdeling personeelszaken (HR). Een kleine fout in de vaststellingsovereenkomst kan voor u verstrekkende gevolgen hebben. Is bijvoorbeeld de einddatum niet correct, de opzegtermijn niet in achtgenomen of de formulering niet WW-proof? Dan loopt u het risico dat u geen of minder WW ontvangt.

Is er een kleine rekenfout gemaakt bij de berekening van de transitievergoeding of de beëindigingsvergoeding? Dan kan dit snel een verschil maken van een paar honderd tot een paar duizend euro.

Laat dus altijd de vaststellingsovereenkomst nakijken door een ervaren arbeidsrecht advocaat.

De kosten van het juridisch advies worden in de regel vergoed door de werkgever, dus een controle van de vaststellingsovereenkomst is voor u meestal gratis.