Onze voorwaarden

ADVOCATENKANTOOR BERGHS ©
ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Rechtsvorm Advocatenkantoor Berghs
1. Advocatenkantoor Berghs is een eenmanszaak. Advocatenkantoor Berghs is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58001271.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door Opdrachtgever aan Advocatenkantoor Berghs worden verstrekt.
2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende- en/of vervolgopdrachten van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Berghs.

Indien u de overige artikelen van de algemene voorwaarden wenst in te zien, kunt u contact opnemen met info@advocatenkantoorberghs.nl.